Cinsi identiklik

İnsanın özünü romantik və cinsi əlaqədə hiss etdiyi insanlarla münasibətdə özünü necə təsvir etməsi

Cinsi identiklik, cinsi kimlik və ya cinsi şəxsiyyət insanın romantik və cinsi cazibə hiss etdiyi insanlar haqqında özünü necə müəyyənləşdirməsidir. Cinsi identiklik və cinsi davranış cinsi oriyentasiya ilə sıx bağlı olsa da, bir-birlərindən fərqlənir. Cinsi identiklik şəxsin özünü dərk etməsinə, cinsi davranış şəxsin həyata keçirdiyi cinsi hərəkətdir və cinsi oriyentasiya, insanın əks cinsə, həm cinsə, hər iki cinsə hiss etdiyi ya da iki cinsə də hiss etmədiyi romantik və ya cinsi cazibə deməkdir.

Bir insanın cinsi şəxsiyyəti həmişə seksual orientasiya ilə uyğun gələ bilməz. Cinsi şəxsiyyəti və istiqaməti gey, lezbiyan, biseksual və transgender olan insanlar, LGBT hüquqlarının aşağı olduğu ölkələrdə homofobiya və ya heteroseksiya mühitində özlərini dəqiq müəyyən edə bilməyəcəklər.

1990-cı ildə Seksuallığın Sosial Təşkilatının (Social Organization of Sexuality) bir tədqiqatı, həmcinslərinə qarşı bir az cazibə duyan qadınlarının 16 faizinin və kişilərin 36 faizinin gey və ya biseksual şəxsiyyətə malik olduğunu göstərmişdir. Cinsi şəxsiyyət cinsi oriyentasiya ilə deyil, cinsi davranışla sıx bağlıdır. Eyni araşdırma, homoseksual xüsusiyyətləri olan qadınların 32 faizinin, kişilərin isə 43 faizinin homoseksual və ya biseksual şəxsiyyətə malik olduğunu müəyyənləşdirərkən, əvvəllər öz həmcinsləri ilə cinsi əlaqədə olan qadınların 96 faizinin və kişilərin 87 faizinin homoseksual və ya biseksual olduğunu müəyyənləşdirmişdir. Tədqiqatı aparmış təşkilat, tədqiqatın nəticələrini təhlil etdikdən sonra verdiyi açıqlamada, “İnsanın öz şəxsiyyətini homoseksual olaraq görməsinin inkişafı psixoloji və sosial baxımdan kompleks bir vəziyyətdir və bu vəziyyət çox vaxt şəxsi mübarizə, özünə şübhə və sosial iğtişaşlarla nəticələnir” demişdir.