Cinsiyyət-bud siniri

Cinsiyyət-bud siniri
Bel kələfi sxematik
Bel kələfi sxematik
Cinsiyyət-bud siniri yuxarıdan solda
Cinsiyyət-bud siniri yuxarıdan solda
Latınca nervus genitofemoralis
Başlanır Bel kələfi (L1-L2)

İstinadlar redaktə