Coğrafi uzunluq - yer səthində hər hansı bir nöqtənin mövqeyini təyin edən koordinatlardan biri olub, başlanğıc meridianı ilə həmin nöqtənin meridianı arasında qalan paralel qövsünə deyilir. Coğrafi uzunluq qədər hesablanır. Saat ölçüsündə hər 15 dərəcə coğrafi uzunluq 1 saata,hər 1 dərəcə 4 dəqiqəyə, 1 dəqiqə isə 15 saniyəyə bərabərdir.[1]

İstinadlar redaktə

  1. Ş.G.Həsənov, Q.Ş.Məmmədov, S.B.Məmmədov, Y.Q.Əliyev. İzahlı Ensiklopedik Coğrafiya Terminləri Lüğəti « Təhsil» Bakı- 2005.