Cuveynilər — İranın tanınmış soylarından biri.

Cuveynilər
Titul Məmur
Mənşəyi Nişapur, Xorasan, İran
Təbəəliyi Səlcuqlular, Xarəzmşahlar

Soyun yaranması redaktə

Bu soy İranın Xorasan əyalətinin, Nişapur vilayətinin, Simnan qəzasının Cuveyn kəndindən çıxıb.

Hülaku xanın vəziri Şəmsəddin Cüveyni (?-1285) (tanınmış tarixçi Əlaəddin Ataməlik Cüveyninin qardaşı) Səfiəddin Urməvini öz himayəsi altına alır. Oğlanları Bəhaəddinlə Şərəfəddinin tərbiyəsini ona həvalə edir. Səfiəddin onlara hərtərəfli təhsil verməyə çalışır. Lakin təbii ki, musiqi dərslərinə xüsusi fikir verir. Şərafəddin təhsildəki uğurları ilə müəlliminin hüsn-rəğbətini qazanır və Urməvi Təbrizdə qələmə aldığı beş hissəlik məşhur "Risaleyi-Şərəfi" adlı musiqi risaləsini ona ithaf edir.

Cüveynilər ailəsi hökmdarın nəzərindən düşdükdən sonra Səfiəddin ömrünün son illərini yoxsulluq içində keçirir və 1294 -cü ildə Bağdaddakı borclular həbsxanasında dünyasını dəyişir.

Soyun məşhur nümayəndələri redaktə

Mənbə redaktə

  • Бартольд В. В. Джувейни, Ала ад-Дин // Бартольд В. В. Сочинения. — М.: Наука, 1973. — Т. VIII: Работы по источниковедению. — С. 591—595.

Həmçinin bax redaktə

Xarici keçidlər redaktə