Cyclopaedia

Cyclopaedia ya da Universal İncəsənət və Elm Lüğəti, 1728-ci ildə Ephraim Chambers tərəfindən Londonda buraxılmış olan 2 cildlik ensiklopediyadır. XVIII əsr boyu bir çox fərqli versiyası buraxılmışdır. Cyclopaedia, İngiliscə yazılmış ümumi əhatəli ilk ensiklopediyalardan biridir.

Cyclopaedianın girişi