Dövlət Müdafiə Komitəsi (SSRİ)

Dövlət Müdafiə Komitəsi (rus. Государственный комитет обороны (ГКО)) — Böyük Vətən müharibəsi illərində yaradılmış, SSRİ-də bütün tam hərbi, siyasi və iqtisadi gücə malik olan fövqəladə idarəetmə orqanı. SSRİ Dövlət Müdafiə Komitəsinin yaradılmasının müsbət əhəmiyyəti var idi: müharibənin ilk günlərinin çətin şəraitində işğalçılara qarşı mübarizədə SSRİ rəhbərliyinin gücünü və qətiyyətini nümayiş etdirdi. DMK-nin əsas məqsədi ölkəni təhlükəli düşmənə qarşı durmağa və qalib gəlməyə qadir olan hərbi qüvvəyə çevirmək idi.

Dövlət Müdafiə Komitəsi
Yaranma tarixi 30 iyun 1941
Ləğvolma tarixi 1945

DMK qərarları bütün vətəndaşlar, təşkilatlar və dövlət orqanları üçün məcburi idi. DMK-nə Ümumittifaq Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi və SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin sədri vəzifələrində də çalışmış İosif Stalin rəhbərlik edirdi. Sonradan o, Ali Ali Komandanlıq Qərargahının (10 iyul 1941-ci ildən) və SSRİ Xalq Müdafiə Komissarlığının (19 iyul 1941-ci ildən) sədri vəzifəsini tutdu.

Ədəbiyyat redaktə

  • Государственный комитет обороны СССР. Постановления и деятельность. 1941–1945 гг. Аннотированный каталог. В 2-х тт. Т. 1: 1941–1943. М.: Политическая энциклопедия, 2015. 1222 с.
  • Горьков Ю. А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941—1945). — М.: Олма-Пресс, 2002. — 575 с. — ISBN 5-224-03313-6.