Dövlət simvolları

Dövlət simvolları — dövlətin konstitusiya və ya digər xüsusi qanunlarla konkret tanınma nişanları.

Dövlət simvollarına gerb, bayraqhimn aid edilir.