Düstur və ya beynəlxalq aləmdə Formul (lat. formula — qayda, qəbul edilmiş sistem):