Düzbucaqlı paralelepiped

Düzbucaqlı paralelepiped – Oturacağı düzbucaqlı olan düz paralelepipede düzbucaqlı paralelepiped deyilir.12 tili vardır və bir təpədən çıxan tillərinə onun ölçüləri deyilir.Bu ölçülər eni uzunluğuhündürlüyüdür. Teorem.düzbucaqlı paralelepipedin dioqanılının kvadratı onun bir təpədən çıxan tillərinin(üç ölçüsünün) kvadratları cəminə bərabərdir.

Düzbucaqlı paralelepiped ilə bağlı aşağıdakı düsturlar vardır.

  • Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi:
  • Düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsi:
  • Düzbucaqlı paralelepipedin yan səthinin sahəsi:
  • Düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalları:

-oturacağın tərəfləri, — paralelepipedin tili, isə diaqonalıdır.