Düzgün çoxbucaqlılar

Düzgün çoxbucaqlılar

  • Xarici bucaqların ölçüləri eynidir.
  • Daxili bucaqların ölçüləri eynidir.
  • Tərəflərin uzunluqları eynidir.
Nümunə:Düzgün altı bucaqlı
Nümunə:Düzgün beş bucaqlı

Xarici və daxili bucaqlarıRedaktə

Çoxbucaqlının n tərəfli olarsa :

  • Xarici bucaq :
     
  • Daxili bucaq :
     
  • Daxili bucağın Xarici bucağa nisbeti :

X= 180°×(n-2)/360°