Düzgün çoxbucaqlılar

Düzgün çoxbucaqlılar

  • Xarici bucaqların ölçüləri eynidir.
  • Daxili bucaqların ölçüləri eynidir.
  • Tərəflərin uzunluqları eynidir.
Nümunə:Düzgün altı bucaqlı
Nümunə:Düzgün beş bucaqlı

Xarici və daxili bucaqlarıRedaktə

Çoxbucaqlının n tərəfli olarsa

  • Xarici bucaq
     
  • Daxili bucaq