Düzgün axış

Sıvı dinamikasında, Düzgün axış, (yaxud yarpaqlı axış,laminar axın), (ing. laminar flow) təbəqələrdə hamar(pürüzsüz) yolları izləyən sııvı hissəcikləri ilə xarakterizə olunur, hər təbəqə bitişik təbəqələrdən az və ya çox qarışıq olmadan hamar bir şəkildə hərəkət edir. [1] Aşağı sürətlə sıvı yanal qarışdırmadan axmağa meyl edir və bitişik təbəqələrdə kart oynundaki kimi bir-birinin üstündən sürüşür. Axışın istiqamətinə dik olan kəsişən cərəyanlar yoxdur, qarışıqlar da yoxdur. Düzgün axışda, sıvının hissəciklərinin hərəkəti bərk bir səthə yaxın hissəciklər ilə həmin səthə paralel düz xətlərdə hərəkət edir. Düzgün axış yüksək impuls yayılması və aşağı impuls konveksiyası ilə xarakterizə olunan bir axın rejimidir.

Həm şəffaf düzgün axışı, həm də köpüklü çalxantılı axını bu şəlalənin kənarında görmək mümkündür
Bir boru içərisindəki bir sıvının bu axış profili, sıvı təbəqələrinin bir-birinin üstünə sürüşən qatlarda hərəkət etdiyini göstərir.

Reynolds sayısıyla əlaqəsiRedaktə

 
Stokesdə bir sahə, çox aşağı Reynolds sayında . Sıvı ilə hərəkət edən bir cisim hərəkətinə qarşı yöndə bir sürükləmə qüvvəsi yaşayır.

Reynolds sayısının xüsusi hesablanması və düzgün axışının meydana gələcəyi dəyərlər axın sisteminin həndəsəsindən və axın davranışıdan asılı olacaqdır. Ümumi nümunə, bir boru vasitəsilə sıvının axındır. Reynolds sayısı aşağıdakı kimi təyin olur.

 

Burada:

DH borunun hidravlik diametridir (m);

Q debidir (m3/s);

A ,borunun kəsişmə sahəsi (m2);

u sıvının orta sürətidir (SI vahidləri: m / s);

μ sıvının dinamik özlülüğüdür (Pa·s = N·s/m2 = kg/(m·s));

ν sıvının kinematik özlülüğüdür (ν = μ/ρ (m2/s);

ρ sıvının sıxlığıdır (kg/m3).

NümunələrRedaktə

 
Bir sıvı içərisində hərəkət edən bir plaka vəziyyətində, plaka ilə hərəkət edən bir təbəqə və hərəkətsiz olan hər hansı bir lövhənin yanında bir təbəqə var.

QaynaqlarRedaktə

  1. Streeter, V.L. (1951-1966) Fluid Mechanics, Section 3.3 (4th edition). McGraw-Hill