Dəmirçi

Dəmirçi - metalları isti halda mexaniki əzməklə formasını dəyişən sənətkar. Ən qədim peşə növlərindəndir. Dəmirçinin əsas materialı dəmir, çüqun, həmçinin bürünc, mis, alay və başqa əlvan metallardır. Dəmirçi metalı əridərək formaya tökə bilir. Xüsusi formalı ştampların köməyi ilə də metalların emalı mümkündür. Bundan əlavə dəmirçilər metalları dartmaq, burmaq, döymək, nəqşləmək kimi işləri də görə bilirlər.

Dəmirçi iş zamanı
Blacksmith at work02.jpg
Blacksmiths fire.jpg

Əridilmiş metalları formya tökməklə hazırlamaq metallara əl ilə froma verməkdən asan iş sayılır.

Dəmirçi aşağıdakı alətlərlə işləyit:

 • Çəkic.
  • Böyük çəkic — çəkisi 2-16 kq arasında olur,
  • Dəmirçi əl çəkicləri — çəkisi 0,5-2 kq
  • Dəmirçi mexaniki çəkiclər' - Onlar düşən, oynaq, qayış, buxar, pnevmatik, hidravlik və s. olurlar.
 • Körük - Metalı qızdırmaq üçün açıq soba.
 • Zindan - Zindanlar buynuzsuz, bir buynuzlu və ya iki buynuzlu olurlar.
 • Kəlbətinlər
 • Paz