Dəmir (II) sulfat

Dəmir(II) sulfat FeSO4 (dəmir kuporosu) - qeyri-üzvi birləşmə, sulfat turşusunun dəmir duzu.

Dəmir (II) sulfat
Ümumi
Kimyəvi formulu FeSO4
Molyar kütlə 151,932 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıq 1,898 q/sm³
Təsnifatı
CAS-da qeyd. nöm. 7720-78-7
PubChem
RTECS NO8500000
ChEBI 75832
ChemSpider

Fiziki xassələri

redaktə

Dəmir (II) sulfat - susuz maddədir, rəngsiz, qeyri-şəffaf, olduqca higroskopikdir. Kristallohidratları higroskopikdir,şəffaf açıq mavi-yaşıl kristallardır, FeSO4•4Н2О tetrahidrat (rosenit) yaşıl, FeSO4•4Н2О monohidrat (smolnokit)rəngsizdir. Güclü büzücü dəmir dadı var.

Alınması

redaktə

Parçalanma temperaturu 680 °C –dən yuxarı Dəmir (II) sulfatı durulaşdırılmış sulfat turşusunun dəmir ilə reaksiya zamanı almaq olar:


 

Digər bir üsul, piritin oksidləşdirici yanmasıdır.

 

Sənayedə ilmenitdən titan oksid istehsalında yan məhsul kimi alınır.

Kimyəvi xassələri

redaktə

100 q suda 26,6 q susuz FeSO4 20 0C- də, 54,4 q FeSO4 56 0C –də həll olunur. Dəmir (II) sulfat məhlulları oksigeninin təsiri ilə tədricən oksidləşir və dəmir (III) sulfata çevrilir.

 

480 0C-dən yuxarı temperaturda parçalanır.


 

Tətbiqi

redaktə

Mürəkkəb istehsalında, boyanmada (yunun qara rəngə boyanmasında) dəmir kuporosu istifadə olunur. Tibdə dəmir çatışmazlığı anemiyasının müalicəsi və qarşısının alınması üçün dərman vasitəsi kimi tətbiq edilir. Kənd təsərrüfatında bağ ağaclarının püskürtülməsində istifadə olunur.

İstinadlar

redaktə
  1. Волков А. И., Жарский И. М. Большой химический справочник. Современная школа, 2005. — 608 с.
  2. Лидин Р. А. Справочник школьника. Химия. — М: 2003.