Dəqiqləşdirici (ing. qualifier) — verilmiş dəyişənin fəaliyyət sahəsinin yerləşdiyi modulun və ya obyektin adını dəqiqləşdirmək üçün dəyişənin adına əlavə olunan önşəkilçi. Adların toqquşmasının (üst-üstə düşməsinin) qarşısını alır və proqramın oxunaqlılığını yüksəldir.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.