Dərəcəyə yüksəltmə

Dərəcəyə yüksəltmə — həqiqi ədədin özünə neçə dəfə vurulmasını göstərən riyazi əməliyyat.

Natural dərəcəRedaktə

 
bu ifadə a
ədədinin b

-inci dərəcədən qüvvəti adlanır.

Xüsusiyyətlər:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. bu eyniliydə   assosiativlik xüsusiyyətinə malik deyil, yəni,  .   yazılışa uyğun olaraq nümunəvi ifadənin qiyməti,   olacaq, amma   yazılışına əsasən nümunəvi ifadənin qiyməti   olacaq.

Ona görə də   və ya   yazılışını sadəcə olaraq   kimi və ya yuxarıdakı xassələrə əsasən   kimi yazmaq olar.

  1. dərəcəyə yüksəltmə kommutativ (yerdəyişmə) xüsusiyyətə malik deyil: yəni,  , məsələn,  , amma  .