Dərələrin təsnifatı


Dərələrin təsnifatı- dırılırin bir sıra təsnifatı mövcuddur.Morfoloji, genetik, inkişaf mərhələsinə görə və s. Dərələrin təsnifatı aşağıdakı kimi təqdim olunur: 1)ancaq eroziya prosesləri nəticəsində əmələ gələn,dərələr; 2) tektonik strukturlara uyğun gələn, erezion dərələr; 3) digər ekzogen amillərlə yenidən əmələ gəlmiş, erezion dərələr; 4) qalıq dərələr və s.[1]

Həmçinin bax Redaktə

İstinadlar Redaktə

  1. Geomorfoloji Terminlərin İzahlı Lüğəti "Elm" Bakı 2012 səh.76