Dərsim vilayətiOsmanlı İmperiyası tərkibində, 1879–1886–cı illərdə mövcud olmuş I dərəcəli inzibati–ərazi vahidi. İnzibati mərkəzi Hozat idi.

Dərsim vilayəti
CUINET(1892) 2.339 Mamuret-ul-Aziz Vilayet.jpg
Ölkə
Tarixi və coğrafiyası
Yaradılıb 1879
Ləğv edilib 1888