Dəryal keçidiGürcüstanla Rusiya sərhədində, Böyük Qafqazın Yan silsiləsinin kəsişməsində Terek çayının kanyonu. Üç km məsafədə çayın hövzəsi üzərində qayalar 1000 metr hündürlüyə yüksəlir. Dəryal keçidindən hərbi-gürcü yolu keçir. Qədim coğrafiyaçılara Qafqaz darvazaları ya da Alan qapıları kimi tanış idi.

Dəryal keçidi