Dəstgird (dəqiqləşdirmə)

Dəstgird, Dəstcird, Dəstcerd: