Dəyişkənlik — irsi əlamətlərin dəyişməsi.

Ədəbiyyat redaktə

  • R. Ə. Əliyeva, Q. T. Mustafayev, S. R. Hacıyeva. "Ekologiyanın əsasları" (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2006, s. 478 – 528.