Dağılma dövrü Osmanlı sədrəzəmləri

Osmanlı sədrəzəmləri
(Dağılma dönəmi Osmanlı sədrəzəmləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Dağılma dövrü Osmanlı sədrəzəmlərinin siyahısı, İzzət Mehmed Paşadan Əhməd Tofiq Paşaya qədər, yəni 1773-1922 dönəmində, sədarətə gətirilmə tarixlərinə görə sıralanmış Osmanlı sədrəzəmləri siyahısıdır.

Siyahı redaktə

Sədrəzəm Başlanğıc tarixi Bitiş tarixi
1 İzzət Mehmed Paşa (1. sədarəti) 10 avqust 1774 7 iyul 1775
2 Dərviş Mehmed Paşa 7 iyul 1775 5 yanvar 1777
3 Malatyalı Mehmed Paşa 5 yanvar 1777 1 sentyabr 1778
4 Kalafat Mehmed Paşa 1 sentyabr 1778 22 avqust 1779
5 Silahdar Seyid Mehmed Paşa 22 avqust 1779 20 fevral 1781
İzzət Mehmed Paşa (2. və son sədarəti) 20 fevral 1781 25 avqust 1782
6 Seyid Mehmed Paşa 25 avqust 1782 31 dekabr 1782
7 Xəlil Həmid Paşa 31 dekabr 1782 30 aprel 1785
8 Şahin Əli Paşa 30 aprel 1785 25 yanvar 1786
9 Qoca Yusif Paşa (1. sədarəti) 25 yanvar 1786 7 iyun 1789
10 Kəndxuda Həsən Paşa 7 iyun 1789 2 yanvar 1790
11 Qazi Həsən Paşa 2 yanvar 1790 30 mart 1790
12 Çələbizadə Həsən Paşa 16 aprel 1790 27 fevral 1791
Qoca Yusif Paşa (2. və son sədarəti) 27 fevral 1791 4 may 1792
13 Mələk Mehmed Paşa 4 may 1792 21 oktyabr 1794
14 Safranbolulu İzzət Mehmed Paşa 21 oktyabr 1794 23 oktyabr 1798
15 Yusif Ziya Paşa (1. sədarəti) 23 oktyabr 1798 24 iyun 1805
16 Hafiz İsmayıl Paşa 24 sentyabr 1805 13 oktyabr 1806
17 İbrahim Hilmi Paşa 13 oktyabr 1806 3 iyun 1807
18 Çələbi Mustafa Paşa 3 iyun 1807 29 iyul 1808
19 Ələmdar Mustafa Paşa 29 iyul 1808 15 noyabr 1808
20 Çavuş Məmiş Paşa 15 noyabr 1808 1 yanvar 1809
21 Süvari Əli Paşa 1 yanvar 1809 mart 1809
Yusif Ziya Paşa (2. və son sədarəti) mart 1809 10 aprel 1811
22 Əziz Əhməd Paşa 10 aprel 1811 5 sentyabr 1812
23 Xurşid Əhməd Paşa 5 sentyabr 1812 30 mart 1815
24 Mehmed Əmin Rauf Paşa (1. sədarəti) 30 mart 1815 6 yanvar 1818
25 Burdurlu Dərviş Mehmed Paşa 6 yanvar 1818 5 yanvar 1820
26 Seyid Əli Paşa 5 yanvar 1820 21 aprel 1821
27 Bəndərli Əli Paşa 21 aprel 1821 30 aprel 1821
28 Hacı Saleh Paşa 30 aprel 1821 11 noyabr 1822
29 Dəli Abdullah Paşa 11 noyabr 1822 4 mart 1823
30 Silahdar Əli Paşa 4 mart 1823 dekabr 1823
31 Mehmed Səid Qalib Paşa dekabr 1823 15 sentyabr 1824
32 Mehmed Səlim Sırrı Paşa 15 sentyabr 1824 26 oktyabr 1828
33 Topal İzzət Mehmed Paşa (1. sədarəti) 26 oktyabr 1828 28 yanvar 1829
34 Rəşid Mehmed Paşa 28 yanvar 1829 17 fevral 1833
Mehmed Əmin Rauf Paşa (2. sədarəti) 17 fevral 1833 8 iyul 1839
35 Qoca Hüsrəv Mehmed Paşa 8 iyul 1839 29 may 1841
Mehmed Əmin Rauf Paşa (3. sədarəti) 29 may 1841 7 oktyabr 1841
Topal İzzət Mehmed Paşa (2. və son sədarəti) 7 oktyabr 1841 3 sentyabr 1842
Mehmed Əmin Rauf Paşa (4. sədarəti) 3 sentyabr 1842 31 iyul 1846
36 Mustafa Rəşid Paşa (1. sədarəti) 31 iyul 1846 28 aprel 1848
37 İbrahim Sarim Paşa 28 aprel 1848 13 avqust 1848
Mustafa Rəşid Paşa (2. sədarəti) 13 avqust 1848 27 yanvar 1852
Mehmed Əmin Rauf Paşa (5. və son sədarəti) 27 yanvar 1852 7 mart 1852
Mustafa Rəşid Paşa (3. sədarəti) 7 mart 1852 7 avqust 1852
38 Mehmed Əmin Əli Paşa (1. sədarəti) 7 avqust 1852 4 oktyabr 1852
39 Kürəkən Mehmed Əli Paşa 4 oktyabr 1852 14 may 1853
40 Mustafa Naili Paşa (1. sədarəti) 14 may 1853 30 may 1854
41 Mehmed Əmin Paşa (1. sədarəti) 30 may 1854 24 noyabr 1854
Mustafa Rəşid Paşa (4. sədarəti) 24 noyabr 1854 4 may 1855
Mehmed Əmin Əli Paşa (2. sədarəti) 4 may 1855 1 dekabr 1856
Mustafa Rəşid Paşa (5. sədarəti) 1 dekabr 1856 2 avqust 1857
Mustafa Naili Paşa (2. və son sədarəti) 2 avqust 1857 23 oktyabr 1857
Mustafa Rəşid Paşa (6. və son sədarəti) 23 oktyabr 1857 7 yanvar 1858
Mehmed Əmin Əli Paşa (3. sədarəti) 7 yanvar 1858 8 oktyabr 1859
Mehmed Əmin Paşa (2. sədarəti) 8 oktyabr 1859 24 dekabr 1859
42 Mehmed Rüşdü Paşa (1. sədarəti) 24 dekabr 1859 27 may 1860
Mehmed Əmin Paşa (3. və son sədarəti) 27 may 1860 6 avqust 1861
Mehmed Əmin Əli Paşa (4. sədarəti) 6 avqust 1861 22 noyabr 1861
43 Mehmed Fuad Paşa (1. sədarəti) 22 noyabr 1861 6 yanvar 1863
44 Yusif Kamil Paşa 6 yanvar 1863 3 iyun 1863
Mehmed Fuad Paşa (2. və son sədarəti) 3 iyun 1863 5 iyun 1866
Mehmed Rüşdü Paşa (2. sədarəti) 5 iyun 1866 11 fevral 1867
Mehmed Əmin Əli Paşa (5. və son sədarəti) 11 fevral 1867 7 sentyabr 1871
45 Mahmud Nədim Paşa (1. sədarəti) 7 sentyabr 1871 31 iyul 1872
46 Əhməd Şəfiq Mithat Paşa (1. sədarəti) 31 iyul 1872 19 oktyabr 1872
Mehmed Rüşdü Paşa (3. sədarəti) 19 oktyabr 1872 15 mart 1873
47 Əhməd Əsad Paşa (1. sədarəti) 15 mart 1873 15 aprel 1873
48 Şirvanizadə Mehmed Rüşdü Paşa 15 aprel 1873 14 fevral 1874
49 Hüseyn Avni Paşa 14 fevral 1874 25 aprel 1875
Əhməd Əsad Paşa (2. və son sədarəti) 26 aprel 1875 26 avqust 1875
Mahmud Nədim Paşa (2. və son sədarəti) 26 avqust 1875 12 may 1876
Mehmed Rüşdü Paşa (4. sədarəti) 12 may 1876 19 dekabr 1876
Əhməd Şəfiq Mithat Paşa (2. və son sədarəti) 19 dekabr 1876 5 fevral 1877
50 İbrahim Əthəm Paşa 5 fevral 1877 11 yanvar 1878
51 Əhməd Həmdi Paşa 11 yanvar 1878 4 fevral 1878
52 Əhməd Vəfik Paşa (1. sədarəti) 4 fevral 1878 18 aprel 1878
53 Mehmed Sadiq Paşa 18 aprel 1878 28 may 1878
Mehmed Rüşdü Paşa (5. və son sədarəti) 28 may 1878 4 iyun 1878
54 Mehmed Əsad Saffət Paşa 4 iyun 1878 4 dekabr 1878
55 Xeyrəddin Paşa 4 dekabr 1878 28 iyul 1879
56 Əhməd Arifi Paşa 28 iyul 1879 18 oktyabr 1879
57 Mehmed Səid Paşa (1. sədarəti) 18 oktyabr 1879 9 iyun 1880
58 Mehmed Kadri Paşa 9 iyun 1880 12 sentyabr 1880
Mehmed Səid Paşa (2. sədarəti) 12 sentyabr 1880 2 may 1882
59 Əbdürrəhman Nurəddin Paşa 2 may 1882 12 iyul 1882
Mehmed Səid Paşa (3. sədarəti) 12 iyul 1882 30 noyabr 1882
Əhməd Vəfik Paşa (2. və son sədarəti) 1 dekabr 1882 3 dekabr 1882
Mehmed Səid Paşa (4. sədarəti) 3 dekabr 1882 25 sentyabr 1885
60 Mehmed Kamil Paşa (1. sədarəti) 25 sentyabr 1885 4 sentyabr 1891
61 Əhməd Cavad Paşa 4 sentyabr 1891 9 iyun 1895
Mehmed Səid Paşa (5. sədarəti) 9 iyun 1895 2 oktyabr 1895
Mehmed Kamil Paşa (2. sədarəti) 2 oktyabr 1895 7 noyabr 1895
62 Xəlil Rüfət Paşa 7 noyabr 1895 9 noyabr 1901
Mehmed Səid Paşa (6. sədarəti) 9 noyabr 1901 15 yanvar 1903
63 Mehmed Fərid Paşa 15 yanvar 1903 22 iyul 1908
Mehmed Səid Paşa (7. sədarəti) 22 iyul 1908 6 avqust 1908
Mehmed Kamil Paşa (3. sədarəti) 6 avqust 1908 14 fevral 1909
64 Hüseyn Hilmi Paşa (1. sədarəti) 14 fevral 1909 13 aprel 1909
65 Əhməd Tofiq Paşa (1. sədarəti) 13 aprel 1909 5 may 1909
Hüseyn Hilmi Paşa (2. və son sədarəti) 5 may 1909 12 yanvar 1910
66 İbrahim Haqqı Paşa 12 yanvar 1910 29 sentyabr 1911
Mehmed Səid Paşa (8. və son sədarəti) 4 oktyabr 1911 17 iyul 1912
67 Əhməd Muxtar Paşa 22 iyul 1912 29 oktyabr 1912
Mehmed Kamil Paşa (4. və son sədarəti) 29 oktyabr 1912 23 yanvar 1913
68 Mahmud Şövkət Paşa 23 yanvar 1913 11 iyun 1913
69 Səid Həlim Paşa 12 iyun 1913 4 fevral 1917
70 Tələt Paşa 4 fevral 1917 8 oktyabr 1918
71 Əhməd İzzət Paşa 14 oktyabr 1918 8 noyabr 1918
Əhməd Tofiq Paşa (2. sədarəti) 11 noyabr 1918 10 mart 1919
72 Kürəkən Fərid Paşa (1. sədarəti) 10 mart 1919 4 oktyabr 1919
73 Əli Rza Paşa 4 oktyabr 1919 2 mart 1920
74 Saleh Hulusi Paşa 2 mart 1920 5 aprel 1920
Kürəkən Fərid Paşa (2. və son sədarəti) 5 aprel 1920 18 oktyabr 1920
Əhməd Tofiq Paşa (3. və son sədarəti) 21 oktyabr 1920 17 noyabr 1922

Həmçinin baxın redaktə