Dağ-çəmən bozqır torpaqları

Dağ-çəmən bozqır torpaqları — bu torpaqlar müstəqil tip olub, dağların subalp qurşağında, dəniz səviyyəsindən 1900-2100 (2200) m hündürlüklərdə formalaşmışdır[1].

Yayıldığı ərazilərRedaktə

Azərbaycanda Böyük Qafqaz dağlarının şərq hissəsində, Qarabağ vulkanik yaylasında, Zəngəzur və Qarabağ silsilələrində, Talış dağ sistemində yayılmışdır. Subalp qurşağında qaramtıl dağ-çəmən torpaqları ilə komplekslilik yaradan bu torpaqlar mürəkkəb mozaikalar yaradır.

İqlimiRedaktə

Dağ-çəmən bozqır torpaqların yayıldığı ərazilərin iqlim şəraitində quraqlıq əlamətləri özünü göstərir. Orta illik temperatur mezofil subalp çəmənlərin göstəricilərindən yüksəkdir. Orta illik yağıntıların miqdarı 475-550 mm olub, rütubətlənmə əmsalı 0,7-1,12 təşkil edir.

Bitki örtüyüRedaktə

Bitki örtüyü çəmən bozqırlardan və müxtəlif otlu taxılkimilər fitosenozlarından (əsasən ala topal, şırımlı topal, Qafqaz nazikbaldırı və s.) ibarətdir. Ot bitkilərinin məhsuldarlığı subalp çəmənlərində olduğundan xeyli aşağıdır.

Xarici keçidlərRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. İ.Ə.Quliyev. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası. Bakı: 2014. 235 s.