Dağ büllurumineral

Haqqında redaktə

Dağ bülluru su kimi şəffaf, adətən rəngsiz, bəzən zəif sarımtıl kvarsdır. Dağ bülluru əmələ gəlməsi əsasən orta və aşağı temperaturlu hidrotermal proseslər zamanı qranit peqmatitlərdə, kvarslı, kvars-çöl şpatlı və kvars-karbonatlı boşluqlarında formalaşması ilə bağlıdır. Dağ bülluru qüsursuz kristalları və onun rəngli növləri, qiymətli pyezooptik və zərgərlik xammalıdır. Kvars qumları şüşə istehsalı üçün əsas xammaldır. 

İstinadlar redaktə

Mənbə redaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press, 2006.

Xarici keçidlər redaktə