Daima Aydınlıq Üçün Bir Dəqiqəlik Qaranlıq Hərəkatı

Daima Aydınlıq Üçün Bir Dəqiqəlik Qaranlıq Hərəkatı - 1 Fevral 1997-də Vəkil Ergin Cinmən və Davamlı Aydınlıq Üçün Yurddaş Cəhdi liderliyində başladılan vətəndaş itaətsizlik hərəkatıdır.

Susurluq Qəzası ilə birlikdə kimi dövlət təşkilatlarının və qanuni vəzifəli kəslərin qeyri-qanuni qruplarla və axtarışda olan adlarla əməkdaşlıq etdiyinin ortaya çıxması üzərinə Davamlı Aydınlıq Üçün Yurddaş Cəhdi, mafiya ilə əlaqəsi olan millət vəkilləri mühakimə önünə çıxana qədər bütün yurddaşları hər axşam saat 21:00-da evlərindəki işıqları bir dəqiqəliyinə bağlamağa çağırdı. Hərəkət kimi media quruluşlarının da dəstəyiylə zaman zaman özbaşına təşkilatlanan kütlə nümayişlərinə çevrildi. Xüsusilə varoşlarda məşəl yoldaşlığında gedişlər edildi. Ədalət Naziri Şövkət Qazanın hərəkətlə əlaqədar olaraq "şam söndü oynayırlar" şəklindəki şərhi, cəmiyyətin geniş seqmentlərindən və siyasətçilərdən böyük bir reaksiya gördü. 15 Fevral 1997-də hərəkətə Türkiyə daxilində təxminən 30 milyon adam qatıldı.

Hərəkati hazırlayan platformanın mətbuat məlumatı belə idi:

Biz Türkiyə cümhuriyyəti yurddaşları, illərdir səssiz əksəriyyət, olaraq təyin olunuruq. Kimiləri də, bu səssizliyimizi, olan bitən hər şeyi təsdiqlədiyimiz şəkildə şərh edir. Bir tərəfdə danışmağa dəyər heç bir haqlı sözü olmadığı halda danışanlar, kənar yanda danışacaq çox şeyi olduğu halda susdurulan bir cəmiyyət! Cəmiyyət olaraq, həyatda bizə təqdim edilən səssiz əksəriyyət rolunu bu dəfə rədd edirik... Vətən sevgisindən, ədalət duyğusuna, demokratiyadan hüquq dövlətinə bütün dəyərləri zədələyənlərin, həmişə bizim adımıza danışması yerinə, bir dəfə də biz danışmaq istəyirik. Həyatımıza qarışan çirkliliyin sona çatmasını istəyirik! Televiziyalarda, qəzetlərdə, radiolarda, ağrılarla çürümüşlüyün üst üstə yığıldığı, görünüşlər və məlumatlar yerinə, kefli, işıqlı, xüsusiyyətli xəbərlər görmək istəyirik. Hadisələrdəki kompleksliyə qarşı, bizim istəklərimiz çox sadə. Cinayət təşkilatlarını quranların və onlara vəzifə verənlərin, bir an əvvəl mühakimə önünə çıxardılmasını istəyirik. Hadisələri araşdıran adam və mərcilərə təzyiq edilməməsini istəyirik. Çirkli işlərin və əlaqələrin dövlət sirri, çətiri altında gizlənməməsini istəyirik. Dövlətin öz yurddaşları əleyhində çalışacaq xidmətlər qurmamasını istəyirik. Ölkəmizin, bütün beynəlxalq platformalarda, faili məchul cinayətlər, mühakiməsiz edamlar və dünya narkotik trafikindəki 80 %-lik payı ilə xatırlanmaqdan çıxmasını istəyirik. Və bütün bunların, demokratik həyat içində, demokratik üsullarla bir an əvvəl reallaşmasını istəyirik.


Həmçinin bax redaktə