Daimi

Riyazi konsepsiya: dəyişdirilə bilməyən dəyər

Sabit, Daimi və ya konstant (lat. constanta — daimi, dəyişməyən) — baxılan proses çərçivəsində öz parametrləriniəhəmiyyətini dəyişməyən ölçü və ya istinad mərkəzi.