Dalğa uzunluğu (yun. λάμδα, işarəsi: λ) – iki qonşu nöqtə arasındakı məsafəyə deyilir, ölçü vahidi metrdir. Dalğa uzunluğu dalğanın eyni fazalı istənilən iki nöqtələri arasında təyin oluna bilər.[1] Dalğa tezliklə tərs mütənasibdir. Bu səbəbdən dalğanın uzunluğu artdıqca tezlik azalır, dalğanın uzunluğu azaldıqca isə tezlik artır.

Dalğanın uzunluğu λ istənilən iki nöqtə arasında eyni faza, maksimum, minimum və ya dalğa qovşaqlarında təyin oluna bilər.

DüsturuRedaktə

Dalğanın yayılma sürəti aşağıdakı düsturla hesablanır:

  •  

"De Broylun Dalğaları" dalğanın müvafiq uzunluğuna uyğun gəlir. Hissəcik enerji (E) və (impuls) p ilə uyğun gəlir:

  1. Tezlik:  
  2. Dalğanın uzunluğu:  

Dalğa uzunluğunun vakuumda və ya havada sürəti:

  •  

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə