Darrıdağ karbonatlı-mərgümüşlü su yatağı

Darrıdağ karbonatlı-mərgümüşlü su yatağıNaxçıvan MR Culfa şəhə­rinin şimal-şərqində, dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə yerləşir. Yataq üst eosen-oliqosenin vulkanogen törəmələrindən təşkil olunmuş Darrıdağ antiklinalının cənub-qərb qanadına aiddir. Mineral bulaq antiklinalın pozulmuş tağ hissəsinin parçalanmış əhəngdaşılarında boşalır və suları kar­bo­nat, hidro­karbonat-xlorid-natriumlu yüksək dərəcədə minerallaşmış (17-21 q/l), qaynar (42-) və ya ilıqdır (23-). Darrıdağ bulaqları haqqında ilk məlu­mat 1830-cu ilə gedib çıxır. Onlardan mədə-bağırsaq, əzələ, qanazlığı, periferik əsəb sistemi və ginekoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Yatağın bazasında balneoloji klinika fəaliyyət göstərir.  

Darrıdağ karbonatlı-mərgümüşlü su yatağı
Darridagh carbonate arsenic water deposit.png
Ümumi məlumatlar
Kateqoriya Mineral

MənbəRedaktə

  • Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi. Bakı: Nafta-Press, 2013.