Deşret - Sülalə öncəsi dövrdən başlayaraq Aşağı Misirə məxsus hökmdar tacı ("qırmızı tac").

Misir heroqliflərində
Deşret
Heroqlif
S3

Unikodu Dšrt'
Transkripsiyası Hecet
Mənası Qırmızı tac
Aşağı Misirin qırmızı tacı
Aşağı Misirin qırmızı tacı

Aşağı Misirin qırmızı tacı