Defisit (lat. deficit - “çatışmazlıq” mənasında işlənir) — zərər məxarici mədaxildən artıq olması deməkdir.