Deflyasion çökək - küləyin fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn çökək. Quraq zonalar üçün səciyyəvidir. Səth süxurlarının üfürül­məsi nəticəsində şana, özək, yardanq (termin Mərkəzi Asiyada işlədilir), tundrada isə yareiz tipli dayaz kiçik çalalar və ya müxtəlif formalı çökəklər əmələ gəlir. Şoran sahələrin səthi üfürüldükdə iri, dərin çökəklər əmələ gələ bilər. Belə çökəklər, yayda müvəqqəti quruyan gölün yerində, adətən minerallaşmış qrunt sularının səviyyəsi 1,5 m-dən aşağı dərinlikdə yerləşdiyi sahələrdə əmələ gəlir. 

Deflyasion çökək
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.