Denudasiya amilləri

Denudasiya amilləri- ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında aşınma materiallarınınn yerdəyişməsinə və daşınmasına gətirib çıxaran morfogenezin ekzogen amilləri:Skultur relyef əmələgətirən yerüstü (qravitasion hərəkət,eroziya, karst, suffoziya, delfyasiya, korroziya) və sualtı (qravitasion yerdəyişmə; cərəyanlar vasitəsilə yuyulma, dalğa vasitəsilə yuyulma, suspenzion yuyulma denudasiya amillərinə ayrılır.[1]

Həmçinin bax Redaktə

İstinadlar Redaktə

  1. Geomorfoloji Terminlərin İzahlı lüğəti "Elm" Bakı 2012 səh. 70-71