Desikantlar

Desikantlar (lat. desicco - qurutmaq) — kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılmazdan qabaq qurudulması üçün kimyəvi vasitələr. Yetişməni sürətləndirmək və məhsul yığımını asanlaşdırmaq üçün bitkilərin susuzlaşdırılması üçün kimyəvi maddələr.[1]

HaqqındaRedaktə

Desikantlar kimi tam təsirli kontakt herbisidlər:

  • fosfor üzü birləşmələrin törəmələri (qlifosat duzlar,ammonium-qlüfosinat);
  • heterosiklik birləşmələrin ,məsələn, dipiridilin (dikvat) sulu məhlul halında törəmələri istifadə olunur.

Desikantlar kətan, günəbaxan, soya, raps, şəkər çuğunduru və dənli bitkilərin yoca, kök, kalış və s. yığılmasından əvvəl tətbiq edilir. Fotosintez məhsullarının bitkinin vegetativ orqanlarından generativ orqanlarına sürətli axınına səbəb olan desikantlar yetişməni sürətləndirir kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını və onların istehlak keyfiyyətlərini artırır (günəbaxan toxumlarının yağlılığı, şuğundurun kökyumrusunun şirinliyi və s.). Bitkinin quruması məhsulun mexaniki yığılmasını asanlaşdırır.

İstinadlarRedaktə