Diplomat (dəqiqləşdirmə)

"Diplomat" sözünün bir neçə mənası vardır:

  • Diplomatbeynəlxalq hüquqda Xarici İşlər Nazirliyinin xarici dövlətlər və onların səlahiyyətli nümayəndələri ilə rəsmi əlaqə üçün təyin edilmiş vəzifəli şəxsi.
  • Diplomat (məcazi mənada) — öz məqsədinə çatmaq üçün insanlarla münasibətdə incəlik və xüsusi psixologiya nümayiş etdirən insan.
  • Diplomat (portfel) — kiçik yastı çemodan.