Diplomat (dəqiqləşdirmə)

"Diplomat" sözünün bir neçə mənası vardır: