Diploneis

?
Diploneis
Diploneis.0003.png
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Eukariotlar
Aləmi: Bitkilər
Sinif: Bacillariophyta
Sıra: Diploneidineae
Fəsilə: Diploneidaceae
Beynəlxalq elmi adı
Diploneis Ehrenb

Elmi adıRedaktə

Diploneis Ehrenb. cinsinə aid 9 növ (10 ndt.) təyin edilmişdir.

NövləriRedaktə

1. Diploneis decipiens A. Cleve.Redaktə

Ekologiyası: Bentik, oliqohalob-halofil  (Sa).

Yayılması: Kür Dağarası Çökəklik: Hacıqabul rayonu: Hacıqabul gölü.[1]; İmişli rayonu: Sarısu gölü. (Naxalığçala g.)[2][3]

2. Diploneis elliptica (Kütz.) Cleve.Redaktə

Bazionim: Navicula elliptica Kütz.

Sinonimlər: Diploneis elliptica (Kütz.) Cleve var. genuina Cleve;  Navicula elliptica Kütz. var. minor Rabenh.; Pinnularia elliptica Rabenh.

Ekologiyası: Epifit, epilit, göllərin, çayların və dənizlərin lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa), alkalifil (pH).

Yayılması: Böyük Qafqaz: Şəki-Zaqatala  bölgəsinin  sututarları, Qax rayonu:  termal İlisu bulaqları (b. № 2, 1 və 3 №- li bulaqların axınları)[4], Qumçay, Qarabulaq, termal Mohsu  bulağı; Balakən rayonu: Masımbulaq b.[5]; Böyük Qafqazın cənub yamacının sututarları[6]Kiçik Qafqaz: Göygöl  rayonu: Göygöl gölü.[7]Lənkəran rayonu: Lənkərançay. [8], İbadisu  bulaq  qrupunun  3 bulağı[9]; Astara rayonu: Taxtakəran bulağı. (Taxtakəran k.), Ağ Körpü  bulağı. (Palikeş k.-dən 7 km şərqə)[10]

3. Diploneis finnica (Ehrenb.) Cleve.Redaktə

Bazionim:  Cocconeis finnica Ehrenb.

Ekologiyası: Epifit, göllərin və bataqlıqların lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa).

Yayılması: KDÇ: Mingəçevir su anbarı[11]

4. Diploneis mauleri (Brun) Cleve. Redaktə

Bazionim: Navicula mauleri Brun

Sinonim: Navicula borussica Cleve  in Grunow.  

Ekologiyası: Göllərin və bataqlıqların lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa).

Yayılması: Kür Dağarası Çökəkliyi: Mingəçevir su anbarı[11].

6. Diploneis ovalis (Hilse) Cleve.Redaktə

Bazionim: Navicula oblongella Nägeli in Kütz.

Sinonim: Diploneis  ovalis (Hilse) Cleve  var. oblongella (Nägeli) Cleve  

Ekologiyası: Epifit, göllərin, çayların qumunda və lilində bentik, oliqohalob-indifferent (Sa), alkalifil (pH).

Yayılması: Böyük Qafqaz: Şəki-Zaqatala  bölgəsinin  sututarları, Qax r-nu: Qaynama-Hamam (Qımır-Bazar k.), Ləkitbulaq (Ləkit k.), Alatəmirbulaq (Daki k.) və Qarasu bulaqları; Balakən r-nu: Masımbulaq b.[5]; Böyük Qafqazın cənub yamacının sututarları[12]. – Kür Dağarası Çökəkliyi: Mingəçevir su anbarı[11]; Hacıqabul rayonu: Hacıqabul gölü. [13], İmişli rayonu: Sarısu gölü. (Naxalığçala g.)[13], Ağcabədi rayonu: Ağgöl gölü[13].  

7. Diploneis parma Cleve.Redaktə

Bazionim: Pinnularia ovalis Hilse.

Ekologiyası: Epifit, göllərin, nohurların, çayların, bataqlıqların, su anbarlarının  lilində  bentik, oliqohalob-indifferent (Sa).

Yayılması: Böyük Qafqaz: Şəki-Zaqatala  bölgəsinin  sututarları, Qax rayonu: Beşbulaq (İlisu k.), Ləkitbulaq (Ləkit k.), Qaynama (Qımır k.) və Qaynama (Əlıbəyli k.) bulaqları[5]Kür Dağarası Çökəklik: Mingəçevir su anbarı [14] ; Hacıqabul rayonu: Hacıqabul gölü, İmişli rayonu: Sarısu gölü. (Naxalığçala g.),  Ağcabədi rayonu: Ağgöl.[2]Kiçik Qafqaz: Göygöl  rayonu: Göygöl gölü[15] – Lənkəran rayonu: Lənkərançay. [8], termal Meşəsu bulağı, Forştadtçay yaxınlığında gölcük [2].  

8. Diploneis pseudovalis Hust.Redaktə

Ekologiyası: Epifit, göllərin, çayların və estuarilərin lilində bentik, mezohalob (Sa), alkalifil (pH).

Yayılması: L: Masallı rayonu: termal Ərkivan bulağının axınında[16].

9. Diploneis smithii (Bréb.) Cleve. Redaktə

Bazionim: Navicula smithii Bréb.

Diploneis smithii var. smithii.Redaktə

Sinonimlər: Navicula doczyi Pant.; N. elliptica W. Sm.

Ekologiyası: Epifit, epilit, mollyusk çanaqlarının səthində, dənizlərin, estuarilərin qumunda və lilində bentik, polihalob (Sa), alkalifil (pH).

Yayılması: KDÇ: Mingəçevir su anbarı[14] [11].  

Diploneis smithii var. pumila (Grunow) Hust.Redaktə

Bazionim: Navicula ovalis var. pumila Grunow.

Sinonimlər: Diploneis oblongella (Näg. in Kütz.) A. Cleve in A.Cleve et Osvald var. pumila (Grunow) Woodhead  et Tweed;  D. puella (Schum.) Cleve.  

Ekologiyası: Epifit, epilit, mollyusk çanaqlarının səthində, göllərin və çayların qumunda bentik.

Yayılması: Kür Dağarası Çökəklik: Mingəçevir su anbarı[14]  – Lənkəran rayonu: termal  İbadisu bulaq qrupunun 3 bulağı  və b. axını [9].

İstinadlarRedaktə

 1. Джафаров Н.М. Водоросли озёр  Кура-Араксинской низменности (Аджикабул, Нахалыхчала, Аггёль). Дис. … канд. биол. наук. Баку, Инст. ботаники АН Азерб. ССР, 1972в, 396 с.
 2. 1 2 3 Караева Н.И., Рзаева С.Г., Джафаров Н.М. Диатомовые водоросли водоемов Азербайджана / ВИНИТИ. Деп. № 2540-71. М., 1971а, 20 с.
 3. Джафаров Н.М.  Альгофлора  озера Нахалыхчала / Матер. научн. конф. аспирантов АН АзССР, биол. науки. Баку: Элм, 1972а, с. 85-89.
 4. Балашова Н.Б. Материалы к альгофлоре некоторых термальных источников Азербайджана // Вестник  ЛГУ, Биология, 1974, № 9, с. 36-43.
 5. 1 2 3 Мухтарова Ш.Дж. Альгофлора водоемов Шеки-Закатальской зоны Азербайджана: Дисс. … канд. биол. наук., Баку, 1989б, 163 с. (Приложение 238 с.).
 6. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. Влияние температуры на распространение водорослей в водоемах южного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) / Матер. XII Международн. научн. конф. “Биологическое  разнообразие Кавказа”. Махачкала: Институт прикладной экологии, 2010а, с. 180-181.
 7. Рзаева С.Г. Диатомовые водоросли озера Гёйгёль / ВИНИТИ. Деп. № 6150-82. М., 1982, 35 с.
 8. 1 2 Рзаева С.Г. Некоторые данные о летней флоре водорослей Ленкоранского района // Изв. АН Азерб. ССР, сер. биол. наук, 1965, № 5, с. 21-25.
 9. 1 2 Балашова Н.Б. Диатомовые водоросли термальных источников Талыша (группы Мешасу и Ибадису) / Диатомовые водоросли. Труды биол. н.-и. ин-та. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981, № 30, с. 128-132.
 10. Рзаева С.Г.  Альгофлора минеральных источников Астаринского района Азербайджана // Ботан. журн., 1984б, т. 69, № 7, с. 943-946.
 11. 1 2 3 4 Рзаева С.Г. Диатомовые водоросли бентоса Мингечаурского водохранилища //  Ботан. журн., 1986, т. 71, № 5, с. 627-631.
 12. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К.  Альгофлора разнотипных водоемов  Шеки-Балакенского региона Азербайджана // AMEA Mikrobiologiya İnst. elmi əsərləri, 2011б, c. 9, № 2, s. 241-245.
 13. 1 2 3 Караева Н.И., Рзаева С.Г., Джафаров Н.М. Диатомовые водоросли водоемов Азербайджана / ВИНИТИ. Деп. № 2540-71. М., 1971а, 20 с.
 14. 1 2 3 Рзаева С.Г. Фитопланктон Мингечаурского водохранилища в начальный период его становления: Дис. … канд.биол. наук. Баку. Ин-т зоологии АН АзССР, 1958б, 219 с. (Приложение 16 с.).
 15. Рзаева С.Г. Диатомовые водоросли озера Гёйгёль / ВИНИТИ. Деп. № 6150-82. М., 1982, 35 с.
 16. Рзаева С.Г.  Водоросли горячих источников Масаллинского района // Изв. АН Азерб. ССР, сер. биол. наук, 1983в, № 2, с. 14-18.