Dirsək sümüyü

Dirsək sümüyü
Ulna - anterior view.png
Dirsək sümüyü qırmızı rəngdə verilmişdir.
Carpus.png
Dirsək sümüyünün bilək sümüklərinə nisbətdə mövqeyi: 1. mil sümüyü 2. dirsək sümüyü
İnsan skeleti diaqramı
(ön proyeksiya)
Latınca ulna
MeSH Ulna
Dorlands
/ Elsevier
    
12835497