Müdafiə divarı

(Divar səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Divar yaşayış məntəqəsini müdafiə etmək üçün tikilmiş bir növ istehkamdır. Qədim dövrlərdən bəri yaşayış məskənləri və ya qalalar ətrafında tikilmiş divarlar Berlin divarı nümunəsində olduğu kimi müasir dövrdə də istifadə olunur. Müdafiəni və müşahidə qabiliyyətini artırmaq üçün tarixi divarlardakı dairəvi və ya bucaqlı divarlardan daha yüksək tikilən qüllələrə "bastion" deyilir. Müasir müdafiə divarı xüsusiyyəti daşıyan divarlardakı bu cür tikililərə isə sadəcə olaraq "gözətçi qüllələri" deyilir. Bəzi divarlarda, səmərəliliyi artırmaq üçün divarın xaricində bir xəndək qazılır.

Çindəki Çin səddi.
İspaniyanın Ávila şəhərindəki divarlar.
Türkiyədəki Konstantinopol divarları.
Dağıdılmamışdan qabaq Berlin divarı, 1986
Xorvatiyanın Dubrovnik şəhərindəki müdafiə divarları.