Doymamış karbohidrogenlər

Doymamış karbohidrogenlər - ikiqat və ya üçqat rabitəyə və açıq zəncirli quruluşa malik olan karbohidrogenlərə deyilir.