Driadalar

Yunan mifologiyasına görə meşə nimfaları, ağacların himayədarları

Driadalar (q.yun. Δρυάδες q.yun. Δρυάδες Δρυάδες, Δρυάς δρῦς dən — ağac, əsasən də palıd) Yunan mifologiyasına görə meşə nimfaları, ağacların himayədarları. Nimfaların çox sayda kateqoriyalarından biri.

Evelyn de Morgan'ın şəklindədir

Bəzən driadalar ağacların adları ilə adlanırdı. Məşhur nimfaların ən qədimləri olan Driadalar Uranın qan damlalarından yaranan və göyrüş ağacında yaşayan (meliadalar) driadalardı.

Driadalar ölümlü nimfalardı. Hesab edilirdi ki, driadalar bağlı olduqları ağacların ayrılmaz hissələridi və ağaclar öldükdə onlar da ölür. v ağaclar. İnanırdı ki, quru bağlar bağlandığı ağacdan ayrılmaz və ağac öldükdə ölür.

Belə bir inanc var idi ki, ağac əkən və onlara qulluq edən insanlar ağac nimfalarının himayəsi altındadırlar. Onlar meşədə azdıqda və ya başlarına bir hadisə gəldikdə Driadalar onları mühafizə edirlər. Ağacların səbəbsiz yerə zədələnməsi və və ya məhv edilməsi səbəbindən isə Driadalar insanı çox ağır cəzaya məhkum edə, məsələn, ağıldan məhrum edə bilər.

Ən məşhur Driada Driopadır.