Ekipaj və ya Gəmi heyəti (fr. équipage — "gəminin qurulması"; "gəmi komandası"; fr. équiper — "təmin etmək, qurmaq") — hərəkət edən nəqliyyat vasitəsində birgə işi və ya tapşırığı yerinə yetirmək üçün təşkil edilmiş ierarxik stkuktura malik olan insan qrupu. Gəminin, təyyarənin, tankın və s.-nin şəxsi heyəti (komandası).

Gəmi ekipajı

"Ekipaj" sözü dənizçilik praktikasından gəlir.

TipləriRedaktə

  • Su gəmisi ekipajı
  • Hava gəmisi ekipajı
  • Yer nəqliyyatı vasitəsinin ekipajı
  • Hərbi texnika ekipajı