Ekoturizm

Ekoturizm və ya ekoloji turizm — təbiət turizminin bir forması kimi ətraf mühitə qayğı ilə bağlı turizm növüdür. Ekoloji turizmin inkişaf tendensiyası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış qolu olan Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT) tərəfindən müəyyən olunmuşdur. Ekoturizmin bir neçə qaydası var.

Llano del Muerto in Perquin El Salvador.jpg

Ekoturizm — məqsədyönlü şəkildə təbii ərazilərə ətraf mühitin və yerli təbiətin vəziyyəti ilə daha da dərindən maraqlanmaq, bütün bunların daha da dərindən öyrənilməsi və dərk edilməsi məqsədilə edilən səyahətdir. Belə səyahətlər zamanə ekosistemin bütövlüyü qorunmalıdır. Bununla yanaşı ekosistemin qorunması yerli əhaliyə sərf edəcək şəkildə həyata keçirilməlidir.

Ekoturizm həm təbiətin qorunmasına, həm də çiçəklənməsinə gətirib çıxara bilər. Ekoturizm turizm fəaliyyətinin yerli əhali ilə qarşılıqlı əlaqəsidir.

Ekoturim turizmin elə növüdür ki, orada:

 1. Turizmin digər növləri ilə müqayisədə insanlar tərəfindən daha az korlanmış təbii ərazilərdə həyata keçirilir.
 2. Ekoturizm ətraf aləmin dağıdılmasına və onun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olmur.
 3. Müvafiq etibarla və bacarıqla həyata keçirilməlidir.

Ekoturizmin daha bir məqsədi də yerli əhalinin təbiətdən zövq almasına şərait yaratmaqdır. Beləliklə ekoturizmnin əsas prinsipləri bunlardır:

 1. Təbiətə səyahətdir, səyahətin məqsədi yerli təbiət və adət-ənənələrlə tanış olmaqdır.
 2. Səyahət zamanı ekologiyaya qarşı neqativ halların qarşısını almaq lazımdır.
 3. Ekolloji maarifləndirmə və məlumatlandırma
 4. Əhalinin turistik fəaliyyətdən gəlir əldə etməsi.

Ekoturun əsas obyektləri bunlardır:

Ekoturizmin növləriRedaktə

Ekoturizmdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə turlar təşkil olunur:

 • Elmi turlar — turistlər elmi ekoturlann gedişində təbiətin müxtəlif növlü tədqiqində iştirak edirlər, sahə müşahidələri aparırlar;
 • Təbii-tarixi turlar — yerli mədəniyyəti (memariyyə, kulinariya, geyim-məişət və s.) və ətraf təbiəti dərk etməklə əlaqədar olan səyahətdir;
 • Macəra turları — idman nailiyyətlərinin qazanılması və turistlərin fiziki formalarının yaxşılaşdınlması, yeni hiss və təəssüratların alınması məqsədinə malik olan təbiətdə (out door) dincəlmək və aktiv üsullarla hərəkətlə bağlı olan bütün səyahətləri birləşdirir;
 • Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə təşkil olunan turlar — buraya milli parklar, qoruqlar, yasaqlıqlar və s. daxildir.

Həmçinin baxRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə

İstinadlarRedaktə

Ə.T.Əsgərov, B.Ə.Bilalov, Ç.G.Gülalıyev — Ekoloji turizm (Dərs vəsaiti), Bakı, "Adiloğlu" nəşriyyatı, 2011, 276 səh.