Elçin Qarayev (alim)

tarixçi

Elçin Teymur oğlu Qarayev — Azərbaycan MEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Elçin Qarayev
Doğum tarixi (54 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Küçəkənd kəndi, Ucar rayonu, Azərbaycan
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİAzərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Tarix
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru (2007)
Elmi adı Aparıcı elmi işçi
İş yeri AMEA ‎A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Alma-mater Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili Ali

HəyatıRedaktə

Elçin Teymur oğlu Qarayev 1966-ci ilin mayın 1-də Ucar rayonunun Küçəkənd kəndində anadan olmuşdur. 1973-1983-cü illərdə Küçəkənd kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1994-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universitetinin) tarix fakültəsini bitirmişdir.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

E.T.Qarayev 1994-1997-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur. Aspiranturanı uğurla bitirdikdən sonra İnstitutun “Azərbaycanın Rusiya ilə əlaqələri və xanlıqlar dövrü tarixi” şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində işə qəbul edilmişdir. Hal-hazırda “Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. 2003-cü ilin dekabrında “Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi (tarix üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsini almışdır. İndiyədək onun 25-ə qədər elmi əsəri çap olunmuşdur.

ƏsərləriRedaktə

Kitabları

 1. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində. “ADPU” nəşriyyatı, Bakı,2005, 160 cəh.
 2. F.İ.Soymonovun “Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator Böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri” adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. “ADPU” nəşriyyatı, Bakı,2006, 141 cəh.
 3. İrəvan xanlığı (1747-1828). “Avropa” nəşriyyatı, Bakı, 2010, 343 səh.

Məqalələri

 1. Səyyah İ.Q.Lerx və onun səyahətnaməsi // Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, 1997, s.136-137.
 2. Holland səyyahı Korneli de Bruin // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət (12-ci buraxılış), Bakı, 1997, s.12-13.
 3. Rus səyyahı F.İ.Soymonovun səyahətnaməsində Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə dair // Azərbaycan tarixi, arxeologiyası və etnoqrafiyası problemlərinə dair. Bakı, 1997, s. 90-98.
 4. Səyyah Şinezenin səyahətnaməsi XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın siyasi vəziyyətinə dair // Tarix və onun problemləri, Bakı,2000, №2, s.46-48.
 5. M.Biberşteynin səyahətnaməsində XVIII əsrin ikinci yarısındaAzərbaycan iqtisadiyyatınınvəziyyətinə dair // Tarix və onun problemləri, Bakı,2001, №1, s.41-43.
 6. XVIII əsrin axırıarında rus qoşunlarının Dərbənd şəhərini işğal etməsi (V.İ.Bakuninanın “1796-cı il İran yürüşü” əsəri üzrə // Tarix və onun problemləri, Bakı,2001, №3-4, s.34-36.
 7. Districts of Irevani Khanate. Azerbaijan and Azerbaijanis, №5-12, 2006 г.
 8. Sovet tarixşünaslığında İrəvan xanlığı tarixinin mübahisəli məsələlərinə dair // Tarix və onun problemləri, №3, Bakı, 2009, səh. 411-419.
 9. Из истории отношений Иреванского ханства с Картли-Кахетинским царством // Азербайджан и Азербайджанцы, №1-2, Баку, 2010, стр. 85-99.
 10. XVIII yüzilliyin 60-90-cı illərində İrəvan xanlığının Osmanlı İmperiyası ilə siyasi münasibətləri // Dirçəliş-XX əsr, №3-4, Bakı 2012, səh.407-418.
 11. İrəvan hakimi Hüseynqulu xanın həyatı və fəaliyyəti haqqında // Dirçəliş-XX əsr, №9-10, Bakı 2012, səh.407-414.
 12. Gülüstan sülh müqaviləsindən sonra sərhəd xəttinin müəyyən olunmasında Rusiya ilə Qacar dövləti arasında baş verən mübahisədə İrəvan xanlığının yeri və rolu // Geo-Strategiya, №05, Bakı, 2013, cəh.26-31.
 13. İrəvan xanlığı Ağa Məhəmməd şah Qacarın yürüşləri dövründə // Hərbi bilik jurnalı, 2013-cü il, №6, səh.91-102 .
 14. İrəvan bölgəsinin memarlıq abidələrindən (XVII əsrin sonu-XIX əsrin birinci yarısında) // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2013, səh.79-85.
 15. Birinci İrəvan döyüşü // Geo-strategiya jurnalı, 2014, səh. 45-52
 16. XVIII yüzilliyin axırlarında İrəvan xanlığının siyasi vəziyyəti // Hərbi bilik, 2014-cü il, №1, səh.45-52.
 17. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin idarəçilik sistemi //Sivilizasiya, 2014, №5, səh. 131-144.
 18. Поход Османских войск в Иреванскую провинцию в 1724 г. // XII-е Дзагуровские чтения. Материалы международной научно-практической конференции, Махачкала-2014, стр.128-131.
 19. İrəvan bölgəsinin ərazisi, sərhədləri (XVII əsrin sonu-XIX əsrin ortalarında) // Pedaqoyi Universitet Xəbərləri (tarix elmlər üzrə), 2014, №2, səh.124-130.
 20. Rusiyanın İrəvan xanlığına yürüşü üçün bəhanəsi // Tarix və onun problemləri, 2014, №1, səh.98-102.

İstinadlarRedaktə