Elbrus Əzizov — Azərbaycan dilçisi, dialektoloq, türkoloq.

Elbrus Əzizov
Doğum tarixi (76 yaş)
Doğum yeri Lənbəran, Bərdə rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahələri türkologiya, dialektologiya, dil tarixi
Elmi dərəcələri filologiya elmləri doktoru, professor
İş yerləri Bakı Dövlət Universiteti, Türkologiya kafedrası
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi

Həyatı redaktə

Elbrus Əzizov 1947-ci il noyabrın 25 –də Azərbaycan Respublikası Bərdə rayonunun Lənbəran kəndində anadan olub. 1954-1957-ci illərdə Ağdam rayonunun Mahrızlı kənd orta məktəbində oxuyub. 1957-1963-cü illərdə Yevlax şəhərində M.Ə.Sabir adına 2 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1963-1965-ci illərdə Yevlax şəhərində M.F.Axundov adına 1 saylı onbirillik orta məktəbdə oxuyub və həmin məktəbi qızıl medalla bitirib. 1965-1970-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb. 1971-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin türkologiya kafedrasının aspirantı olub. 1974-cü ildə "Azərbaycan dili dialekt və şivələrində saitlər ahəngi" mövzusunda namizədlik, 1990-cı ildə "Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası (Dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı)" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti redaktə

1974-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir. 1994-cü ildən Türkologiya kafedrasının professorudur. Azərbaycan dialektologiyası, Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası, müasir türk dilləri fənlərindən dərs deyir.

2006-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti filologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur.

Əsərləri redaktə

 • 2004, „Əmsali-türkanə" məcmuəsindəki atalar sözlərinin dil xususiyyətləri haqqında
 • 2005, Dialektizm anlayışı və bəzi dialektizmlər haqqında
 • 2005, Dialektologiyanın əsas anlayışları və terminləri haqqında
 • 2005, Müasir türk dilləri (proqram)
 • 2005, Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası (proqram)
 • 2005, Türk dillərinin dialektologiyası (proqram)
 • 2006, Qədim türk əfsanəsi və Azərbaycan folkloru (ingilis dilində)
 • 2006, Çuvaş dili haqqında
 • 2006, Azərbaycan dialektologiyasına qiymətli töhfə
 • 2006, Bədii dildə dialektizmlərin yeri
 • 2007, Azərbaycan dilinin inkişaf məsələləri
 • 2007, Azərbaycan dilçiliyində dialektologiyanın əsas anlayışları və terminləri məsələsi
 • 2008, Mir Cəlalın bədii dilə münasibəti və onun üslubu haqqında
 • 2008, Azərbaycan dilinin tətbiqində və dövlət dili kimi təsbit edilməsində Heydər Əliyevin rolu
 • 2008, Ə.Əylislinin üslubu haqqında
 • 2008, Qədim türk əfsanəsi və Azərbaycan folkloru (Azərbaycan və Koreya dillərində)
 • 2008, Təbriz dialekti haqqında qiymətli əsər
 • 2008, „Kitabi-Dədə Qorqud" abidəsinin oğuz dilləri kontekstində tədqiqi
 • 2008, Azərbaycan dialektologiyası (proqram)
 • 2008, Türk dillərindən biri: Müasir türk dili (proqram)

Kitabları redaktə

 • 1995, Söz xəzinəsi (Söz haqqında araşdırmalar)
 • 1999, Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası (Dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı).

100-dən çox məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 4 kitabın müəllifidir.

Mənbə redaktə