Eldar Əhmədov (kimyaçı)

(Eldar Əhmədov (alim) səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Əhmədov Eldar
Əhmədov Eldar İsa oğlu
Doğum tarixi
Milliyyəti azərbaycanlı
Elmi dərəcəsi professor
Elmi adı kimya elmləri doktoru
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti,
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

HəyatıRedaktə

Əhmədov Eldar İsa oğlu 1951-ci ildə anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Bakı şəhərindəki 99 №-li məktəbi bitirib, indiki Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunmşdur. 1973-cü ildə Universitet bitirərək M.V.Lomonosov adına MDU-nun kimya fakültəsində məqsədli aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 1977-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində mühəndis, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, assistent, dosent vəzifələrində işləmişdir. 2005-ci ildən “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının professoru və kafedra müdiridir.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adlarıRedaktə

 • 1973, Bakı Dövlət Universiteti.
 • 1977,k.e.n., “Flüorlu alüminium oksid iştirakında parafin karbohidrogenlərinin çevrilməsi” .
 • 2004,k.e.d, “Metalseolit katalizatorlarının alınması və onların doymuş karbohidrogenlərin aşağı temperaturlu çevrilmələrində katalitik təsirinin qanunauyğunluqları”.

Tədqiqat sahəsiRedaktə

Heterogen kataliz. Seolitlər iştirakında kataliz.

Əmək fəaliyyətiRedaktə

 • 1977, Bakı Dövlət Universiteti..
 • 1991-ci ildən “Fiziki və kolloid kimya” kafedrası,BDU.
 • “Fiziki kimya”, “Kolloid kimya” və ixtisas fənlərini tədris edir.
 • 50 məqalə
 • 1 monoqrafiya
 • 5 kitab
 • 2 patent.
 • 2 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakıRedaktə

 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı 2008;
 • «Цеолиты и мезопористые материалы-достижения и перспективы» Тезисы и докладов 5-ой всероссийской цеолитной конференции. Звенигород, 8-11 июня, 2008
 • Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans Bakı-2008.

MükafatlarRedaktə

Əhmədov Eldar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti ƏMR № R-39 12 may 2011-ci ildə Tomson Reyter Agentliyinin Elmi İnformasiya İnstitutu tərəfindən indekslənən jurnallarda çap etdiyi məqalələrə görə mükafatlandırılmışdır. Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Resplulikasi Prezidenti tərəfindən Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür.

Seçilmiş əsərləriRedaktə

 1. T.O.Qəhrəmanov, K.N.Orucova, Q.Z.Həsənzadə, E.İ.Əhmədov. Termodinamikanın I qanunu. Termokimya/ metodik göstəriş, Bakı 2007
 2. С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Н.И.Махмудова,А.М.Микаилова Получение селективных металлцеолитных катализаторов алкилирования и их применение в процессах нефтепереработки и нефтехимии// Bakı Universitetinin Хəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2005, №2, с.17-24
 3. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, М.Х.Аннагиев Закономерности превращения ксилолов на модифицированном клиноптилолите// Доклады НАНА, 2005, Т.61, № 6, с.56-58
 4. С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ф.Ш.Керимли, Н.И.Махмудова Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойстве Н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола и метилирования толуола// Журнал прикладной химии 2006,T.79 вып.10, с 1741-1743
 5. Ф.Ш.Керимли,С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов Влияние лантана и термообработки на на каталитическую активность и селективность действия ВК-цеолита типа пентасила в превращении м-ксилола// Вестник Бакинский Университет, серия естественных наук, 2007, № 1, с.19-23
 6. Х.М.Азмамедова, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ф.Ш.Керимли Изомеризация м-ксилола на цеолитах типа ультрасила, модифицированных кадмием и цинком// Журнал химических проблем, 2008, №2

KitablarRedaktə

 1. T.M.İlyaslı, M.B.Babanlı, E.İ.Əhmədov, N.İ.Yaqubov / Ümumi kimya kursu (dərslik), Bakı 2002
 2. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov /Seolit katalizatorları neft kimyasında, Bakı 2003
 3. N.T.Şəmilov, E.İ.Əhmədov, İ.S.Zamani /Kimyəvi kinetika və kataliz (Təcrübi məşğələlər), Bakı 2003, E.İ.Əhmədov, N.A.Rzayeva / Kimyəvi kinetika və kataliz, Bakı 2005
 4. E.İ.Əhmədov / Kolloid kimya, Bakı 2007
 5. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Ə.Əliyeva / Fiziki kimya praktikumu, Bakı 2007

Xarici keçidlərRedaktə