Elektroörtmə, qalvanoörtməelektrolizin köməyilə bir materialı digəri ilə örtmə texnologiyası; adətən, elektron komponentlərin üzərinə nazik qat çəkmək üçün istifadə edilir. Məsələn, iki mis mili xlorlu gümüş məhluluna saldıqda və onların arasından sabit cərəyan buraxdıqda, mənfi yüklənmiş milin üzərinə gümüş qatı çökəcək.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı