Elflər (alm. elf‎ — ing. elf) — alman-skandinav və kelt folklorunda sehrli xalq. "Alvla" (álfr — skand.) və sidlər (sidhe — qədim irland dili) adları ilə tanınır.

Elflər şənlikdə

Müxtəlif miflərdə elflərin təsviri müxtəlifdir, ancaq bir qayda olaraq onlar gözəl, işıqlı, insana dost məxluqlardır. Onlar bir qayda olaraq Avropa xalqlarının nağıllarının və fantastik əsərlərinin qəhrəmanlarıdır.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Скандинавская мифология: Энциклопедия. — М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. — 592 с., ил. ISBN 5-699-11536-6.
  • Орлов. М. Духи народных сказаний //Орлов М., Амфитеатров А. История сношения человека с дьяволом / Сборник. — М.: Изд-во Эксмо, СПб.: Terra Fantastica, 2003. — 800 с (Великие посвящённые). ISBN 5-699-04469-8
  • Суккуб // Роббинс Р. Х. Энциклопедия колдовства и демонологии / Роббинс Р. Х.; Пер. с англ. Т. М. Колядич, Ф. С. Капицы. — М.: ООО «Издательство Астрель»: МИФ: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 560 с.: ил. — («ADMARGINEM»). ISBN 5-17-008093-X (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 5-271-02118-1 (ООО «Издательство Астрель»), ISBN 5-87214-066-5 (Издательство «Миф»).
  • Кораблев Л. Л. «Из рассказов о древнеисландском колдовстве и Сокрытом Народе», М.: Изд-во София, 2003—176 с ISBN 5-9550-0008-9 [1]
  • Павлова С. «Дорога к единорогу. Кто мы: люди или эльфы?» — М.: ИД «Деловая книга», 2002. — 110 с. ISBN 5-98047-001-8

MənbələrRedaktə