AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi

(Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi (EİM) - Azərbaycan Respublikasının informasiya və innovasiya mərkəzidir.

Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi
EİM
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi
Loqonun şəkli
Növü Dövlət təşkilatı
Yaranma tarixi 2008-ci il
Qeydiyyat tarixi 1994-cü il
Rəsmi dili Azərbaycan dili
Mərkəzi Bakı/Azərbaycan
innovasiya.az

EİM-in fəaliyyətinin məqsədi - yeni bilik və texnologiyaların istifadəsi, mənimsənilməsi və yayılmasını təmin edən milli innovasiya sisteminin formalaşması prosesində koordinasiya funksiyasını icra etmək, respublikada yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin təhlili, elmtutumlu sahələrin və regionların innovasiya inkişafı ilə bağlı elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, qabaqcıl texnologiyaların transferi, innovasiyalar haqqında məlumatın toplanması, bu sahədə məlumat bazasının yaradılması və ondan istifadənin təmin edilməsi.

StrukturuRedaktə

 • Direktor
 • Direktorun I müavini
 • Tədris-təhsil mərkəzinin direktoru
 • Sahə elmləri üzrə informasiya resurslarının formalaşması şöbəsi
 • Humanitar və ictimai elmlər üzrə informasiya resurslarının formalaşması şöbəsi
 • Təhlil və proqnoz şöbəsi
 • İnnovasiya inkişafının tədqiqi və idarə olunması şöbəsi
 • Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin kommersiyalaşdırılması və texnologiyaların transferi şöbəsi
 • Elmi redaksiya şöbəsi
 • Doktorantura və kadr şöbəsi
 • Texniki və proqram təminatı şöbəsi
 • Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Məlumat bazalarıRedaktə

 • ETTKİ aparılan təşkilatların məlumat bazası
 • ETTKİ üzrə aktual məlumat bazası
 • Elmi kadrlar üzrə məlumat bazası
 • Elmi mövzuların axtarışını təmin edən açar sözlərinin tezaurusu
 • İnnovasiya texnologiyaları bazası
 • Müdafiə olunmuş dissertasiya avtoreferatlarının bazası
 • Azərbaycan elminin sitat indeksləri üzrə biblioqrafik baza

Nəşriyyat fəaliyyətiRedaktə

 • «Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası» elmi jurnalı
 • Jurnal əlavəsi «İnnovasiya bülleteni»
 • ETTKİ-lərin referativ toplusu, ETTKİ-lərin qeydiyyat bülleteni
 • İnnovasiya texnologiyaları bülleteni
 • Seminar və konfrans materialları
 • Elmi innovasiyaların inkişafına aid kitabların nəşri
 • Metodik vəsaitlər
 • İnnovasiya texnologiyaları kataloqları

Xarici keçidlərRedaktə