Elmlər Akademiyası

Elmlər Akademiyasıelmin müxtəlif sahələri ilə peşəkar şəkildə məşğul olan insanları birləşdirən dövlət və ya ictimai qeyri-kommersiya təşkilatı. Onun üzvləri akademik adlanırlar.

Azərbaycan redaktə

Azərbaycan Respublikasında akademiyalar ancaq dövlət akademiyası ola bilər. Sahə akademiyası kimi Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası fəaliyyət göstərir.

Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları redaktə

  1. Beynəlxalq Elmlər Akademiyası (IAS)
  2. Beynəlxalq San-Marino Elmlər Akademiyası (AIS San-Marino)

Rusiya redaktə

Rusiya Federasiyasında yeddi dövlət, on səkkiz ictimai akademiya fəaliyyət göstərir.

Böyük Britaniya redaktə

Qazaxıstan redaktə

Rumıniya redaktə

ABŞ redaktə

Ukrayna redaktə

Fransa redaktə

İsveç redaktə