Embarqo — Bir ölkəyə mal gətirilməsinin və ya oradan mal çıxarılmasının qadağan edilməsi həmçinin də bir dövlətin cəza tədbiri olaraq başqa dövlətlərə məxsus gəmilərin öz limanına girməsini yaxud oradan çıxmasını qadağan etməsidir.

Xarici keçidlər redaktə