Embrion - Ziqotun, aramsız mitoz bölünmə keçirib hüceyrə sayının artmasına embrion deyilir.

Embrion, (ing. Embryo yunanca:ἔμβρυον) (oku. embrüon) toxum) çoxhüceyrəli diploid eukariotlarda inkişafın ilk pillələrindən biri. Yumurta və sperma hüceyrələrinin birləşməsi ilə yaranan ziqot, cüt sarmallı DNT molekullarına daxildir. Bitkilər, heyvanlar, və bəzi protistlərdə ziqot mitozla bölünərək çoxhüceyrəli canlını yaradır. Embrion termini, bu inkişafın ziqotun bölündüyü zamanla, inkişaf pilləsinin başqa yerlərinə keçməsinə qədər olan ilk zamanlarını açıqlamaq üçün istifadə edilər. İnsanlarda, ilk səkkiz həftəlik dövrə embrional dövr deyilir. Embrional dövrdə 3 germ yarpağından müxtəlif orqan sistemləri yaranır. Heyvanlarda zigotun bu inkişaf mərhələsində morula, blastulagastrula mərhələləri görülür. Bitkilərdə isə, bu inkişaf mərhələləri standart deyil, embrion yeni bitkilər yaradır.