Endoqamiya

Endoqamiya (yunanca endoi-daxili, qamos-nikah) hərfi mənada daxili nikah deməkdir. Endoqamiya, bir etnik birlik kimi qəbilənin çox mühüm əlaməti olmuşdur.

MənbəRedaktə

Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”